fbpx Skip to main content

Introducció

Es tracta d’un curs que combina la pràctica i la teoria per primera vegada en format virtual, i que vol apropar el món del debat universitari als estudiants de la nostra universitat. Aquest curs tractarà temes d’oratòria en general, com l’expressió corporal i no verbal i la construcció de discursos, però també té l’objectiu de fer pensar i raonar als estudiants, i de millorar la seva lógica. A classe també s’enfrontaran en debats (formats acadèmic i parlamentari) on hauran d’aplicar totes les estratègies i els conceptes ensenyats, parlant de temes molt diversos.

Destinataris

Qualsevol interessat. Tenen preferencia els estudiants de la UB, seguits pel col·lectiu universitari en general, i després d’aquests la resta de persones.

Dates, horari i lloc

GRUP COMPLET – Grup Dilluns – entre les 18:00h i les 20:00h, FACULTAT DE DRET UB
GRUP COMPLET – Grup Dilluns – entre les 13:00h i les 15:00h, FACULTAT DE DRET UB
GRUP COMPLET – Grup Dimarts – entre les 19:30h i les 21:30h, EDIFICI HISTÓRIC UB

Objectius

Donar eines per parlar en públic i millorar l’oratòria dels participants, així com ensenyar-los a planificar i afontar discursos. Fomentar l’esperit crític i augmentar la capacitat de raonament dels estudiants, de manera que puguin desenvolupar les seves idees de manera lógica i distinguir els punts febles dels arguments d’altres i dels propis. Familiaritzar-los amb les normes bàsiques dels principals formats del debat universitari del moment: acadèmic i parlamentari. Entendre els rols dels oradors i les estratègies associades a cada part del debat. Conèixer el món del debat competitiu del moment, a l’àmbit local, nacional e internacional.

Programa

Construcció de discursos: gestió de nervis, estratègies i estructura del discurs. Argumentació i refutació: lógica, falàcies, métode ARE. Debat acadèmic: normes, rols dels oradors, tècniques. Debat parlamentari: normes, rols dels oradors, cambres i conceptes de BP. Debat universitari: funcionament i circuit actual.

Metodologia

Classes explicatives combinades amb exercicis de práctica, individuals i en grup, seguits d’un feedback del formador.

Avaluació

Es valoren l’expressió verbal i no verbal, així com la comprensió dels formats de debat tractats. El requisit per superar el curs és completar un 80% de la participació corresponent al curs (compten les classes pràctiques i les activitats al llarg del curs).

Durada

Aquest curs té una durada total de deu setmanes.
Comencem el curs a partir de la setmana del dia 4 d’octubre i acabem la setmana del dia 10 de desembre.

Reconeixement Acadèmic

1 crèdit optatiu ECTS

Preu

28€

© Associació de Debat de la Universitat de Barcelona.

×