Introducció

Es tracta d’un curs de 20 hores (2h setmanals) que vol apropar el món del debat universitari als estudiants de la nostra universitat.
Aquest curs tractarà temes d’oratòria en general, com l’expressió corporal i no verbal i la construcció de discursos, però també té l’objectiu de fer pensar i raonar als estudiants, i de millorar la seva lógica. A classe s’enfrontaran en debats (formats acadèmic i parlamentari) on hauran d’aplicar totes les estratègies i els conceptes ensenyats, parlant de temes molt diversos.

Destinataris

Qualsevol interessat. Tenen preferencia els estudiants de la UB, seguits pel col·lectiu universitari en general, i després d’aquests la resta de persones.

Dates, horari i lloc

Un dia a la setmana començant la setmana del 14 d’octubre de 2019.

Grup dilluns – Facultat de Matemàtiques, Edifici Històric  19:00-21:00
Grup dimarts – Facultat d’Història 19:30-21:30
Grup dimecres – Facultat de Dret  17:00-19:00

Objectius

Donar eines per parlar en públic i millorar l’oratòria dels participants, així com ensenyar-los a planificar i afontar discursos.
Fomentar l’esperit crític i augmentar la capacitat de raonament dels estudiants, de manera que puguin desenvolupar les seves idees de manera lógica i distinguir els punts febles dels arguments d’altres i dels propis.

Familiaritzar-los amb les normes bàsiques dels principals formats del debat universitari del moment: acadèmic i parlamentari. Entendre els rols dels oradors i les estratègies associades a cada part del debat. Conèixer el món del debat competitiu del moment, a l’àmbit local, nacional e internacional.

Programa

Construcció de discursos: gesitó de nervis, estratègies i estructura del discurs.
Argumentació i refutació: lógica, falàcies, métode ARE.
Debat acadèmic: normes, rols dels oradors, tècniques.
Debat parlamentari: normes, rols dels oradors, cambres i conceptes de BP.
Debat universitari: funcionament i circuit actual.

Metodologia

Classes explicatives combinades amb exercicis de práctica, individuals i en grup, seguits d’un feedback del formador.

Avaluació

Es valoren l’expressió verbal i no verbal, així com la comprensió dels formats de debat tractats. El requisit per superar el curs és l’assistència a més del 80% de les classes, sent la participació el més important.

El requisit per superar el curs és l’assistència a més del 80% de les classes, sent la participació el més important.

Professorat

Grup dilluns: Gerard Rosell
Grup dimarts: Antonio Torregrosa, Daniel Sánchez
Grup dimecres: Irene Tapial, Gonzalo Guarner

Preu

20€

Núm. de compte: ES83 2100 3642 1221 0067 4114
Concepte: El teu nom i cognoms.

Inscripcions tancades!

Si no has arribat a temps però encara tens ganes de poder participar i formar-te en debat, escriu-nos un correu mostrant el teu interès i et contactarem personalment.
Envia'ns un correu

Leave a Reply