febrer 12, 2017

Transparència

D’acord amb la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern fem públics els comptes de l’Associació de Debat de la Universitat de Barcelona, amb NIF G65929622  i domicili a Gran Via de les Corts Catalanes 585, Barcelona.

La Junta Directiva durant el curs 2016-17, aprovada en Assemblea General Ordinària el 10 de Juny de 2016, és el Gerard Rosell President, Joan Torras Vicepresident Econòmic, Anaís Álvarez Secretària i Antonio Torregrossa Vocal de formació. A 12 de Febrer, l’associació compta amb un nombre aproximat de 70 associats i prop de 20 col·laboradors.

Documentació Associació de Debat Universitat de Barcelona 2016-17 (Estatuts, actes, convocatòries)

Tot seguit un informe resumit dels ingressos i despeses de l’ADUB el 2016-17.


Ingressos i Despeses  curs 2016-17 (fins 1er semestre)

Ingressos total (13693,94€)


Ingressos propis (6945€)

 • 675€ Inscripcions associats
 • 5270€ Inscripcions TDUB

Subvencions i donacions  (7766,94€)

 • 1492€ Subvenció Diputació de Barcelona (pendent ingressar).
 • 1000 € Donació Caixabank 16/09/2016
 • 933,47€ Subvenció participació torneigs Universitat de Barcelona 18/10/2016
 • 171,58€ Subvenció Universitat de Barcelona 18/10/2016
 • 1012,77€ Aportació Vicerrectorat TDUB (lloguer edifici històric dissabte, no facturat a nom adub) 29/11/2016
 • 487€ Aportació audiovisuals SAE Torneo de Debate Universitat de Barcelona (no facturat a nom adub) 30/11/2017
 • 757,51€ Pagament Lliga de Debat Xarxa Vives 13/12/2016
 • 1912,61€ Subvenció Vicerrectorat Participació Estudiantil Universitat de Barcelona 23/12/2016

Despeses  (13693,94€)

 • 750€ Curs de Debat i Oratòria 1er Semestre 2016/17
 • 2644€ Col·legi Major Melon District
 • 2350€ Jutges TDUB (12 jutges, 3 dies de debat)
 • 1000€ Sopar TDUB (50 persones)
 • 656€  Dinars TDUB ( 100 àpats)
 • 415€ Impressora
 • 5896,94€ Participació a torneigs de debat (2015-2017)


La Junta Directiva del curs 2015-16 aprovada en Assemblea General Ordinària el 29 de Septembre de 2015 estava composada pel Gerard Rosell de President, Jaume Noguera Secretari i Natàlia Casas de Tresorera.

Ingressos i Despeses 2015-16


Subvencions  (2937€) 

 • 100€ Subvenció Universitat de Barcelona 12/07/2016
 • 100€ Subvenció Universitat de Barcelona 14/06/2016
 • 1962,49€ Subvenció Universitat de Barcelona 22/01/2016
 • 635€ Subvenció Universitat de Barcelona 9/05/2015
 • 240€ Subvenció Universitat de Barcelona 13/05/2015
 • 300€ Subvenció Universitat de Barcelona 13/05/2015

Despeses (2937€)

 • 600€ Premis Lliga de Debat UB 2016
 • 2737€ Participació a torneigs de debat 2015-16


La Junta Directiva del curs 2014-15 estava composada per Georgina Rodríguez presidenta, Dídac Ramírez Vicepresident, Jordina Pérez Secretària i Gerard Rosell tresorer.

Comptes 2014-15.La Junta Directiva de 2013-14 estava composada per Bèlen Guàrner com a Presidenta, Arià Paco Vicepresident, Miquel Salvadó Secretari i Edmond Girbal tresorer.La Junta Directiva del 2012-13 estava composada pel Marc Grifell com a President, el Guillem Martí com a Tresorer, el Xavier Blasco com a Vicepresident i el Fernando Carrera com a Secretari. Vocals; Miquel Salvadó, Belén Guarner, Arià Paco, Edmon Girbal i Nil Armengol.

Comptes 2012-13

Memòria Tècnica.