logo

Inscripció a l’Associació de Debat de la Universitat de Barcelona

15,00

Ser soci de l’Associació de Debat de la Universitat de Barcelona permet:

  • Assistir a les assemblees de l’associació
  • Participar en tornejos de debat (nacionals, internacionals,…)
  • Accedir al local de l’associació situat a la facultat d’Economia i Empresa
  • Rebre informació sobre el dia a dia de l’ADUB
  • Organitzar activitats des de l’associació
  • Utilitzar els recursos de l’ADUB

Per ser soci cal pagar la inscripció de 15€ i tenir matrícula de la Universitat de Barcelona durant el curs vigent o haver sigut membre de l’ADUB en algun moment durant els cinc anys anteriors.