Torneig de Debat de la Universitat de Barcelona (211)

Curs avançat de Debat i Oratòria segon semestre

15,00

*Per assistir a aquest curs, cal haver cursat el curs de debat i oratòria del 1er semestre.

L’Associació de Debat de la Universitat de Barcelona (ADUB) va néixer amb l’objectiu de dotar als estudiants/es d’un espai on poder exercitar les seves habilitats d’oratòria i retòrica i poder debatre temes d’actualitat, servint així d’enriquiment tant acadèmic com personal. El curs començarà la setmana del 6 de Març de 2017. Durarà 20 hores. (En el cas que l’horari definitiu que es decideixi no et vagi bé, se’t retornarà la quota. És possible modificar la inscripció un cop realitzada). A banda d’altres activitats com lligues de debat i formacions puntuals, l’ADUB realitza durant el curs acadèmic unes sessions setmanals, en les quals es treballen i potencien les habilitats d’oratòria, així com l’estructura d’un discurs. Aquest projecte desenvolupa les sessions setmanals que es duran a terme a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona dins de l’esperit de fomentar les habilitats de retòrica i oratòria en els i les estudiants i estudiantes.

Justificació curs de Debat i Oratòria:

A les universitats veiem una mancança general en l’estudiantat a l’hora de comunicar-se enfront dels companys, tant quan es realitzen presentacions a les aules, com en el treball en equip. A més, durant el desenvolupament professional dels alumnes, es trobaran en situacions diverses en les que hauran de dominar l’oratòria així com les habilitats necessàries per defensar les seves pròpies idees. Per aquesta raó, l’Associació de Debat de la Universitat de Barcelona organitza semestralment aquest curs de 20 hores lectives, on es donen les eines necessàries per sentar les bases comunicatives i afrontar amb èxit cada presentació i intervenció que es realitzi en el món personal, acadèmic o professional.

(Per inscriure’s a l’Associació de Debat de la Universitat de Barcelona cal disposar d’una matrícula vàlida a la Universitat de Barcelona l’any 2016 i 2017).

HORARIS:

Pendent confirmació.

 

Contingut curs de Debat i Oratòria:

Objectius d’aprenentatge:

Coneixements:

-Comprendre com funciona el procés de comunicació, tant en les situacions interpersonals com en les de treball en equip.

-Comprendre les principals dificultats a l’hora de comunicar-se.

-Saber com manejar conflictes en el si d’un equip de treball.

-Saber i practicar els models de debat competitiu universitari.

Habilitats:

-Comunicar les idees d’una manera efectiva.

-Ser capaç de canviar el registre com a orador.

-Dominar la comunicació no verbal; expressió facial, moviment corporal.

-Modular la veu depenen el missatge a transmetre.

-Construïr arguments forts i trobar els punts dèbils dels arguments dels contraris.

-Ser capaç de trobar els arguments a favor i en contra de qualsevol enunciat amb agilitat.

-Saber identificar fal·làcies.

-Formular preguntes rellevants i crítiques.

-Contextualitzar mitjançant storytelling.

Referits a actitus, valors i normes:

-Respectar les intervencions dels companys.

-Acceptar les opinions en temes diversos.

-Mostrar flexibilitat en el treball en equip.

*En aquest grup es treballarà extensivament el debat de competició.

Formadors:

Pendents de confirmar.

 

Funcionament de les sessions:

Les sessions seràn teoricopràctiques; en cada una d’elles es donarà material conceptual sobre el debat, l’oratòria i la comunicació i es posarà en pràctica l’après mitjançant dinàmiques, activitats que inclouen debats sobre temes diversos, improvització, treball de la seguretat personal.